Skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybės papildomo trečiojo kvietimo finansuojamą paraišką

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-09-21 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybėje papildomo trečiojo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-321

Kalvių bendruomenė

Atsisukim atgal, bendraukim dabar, žvelkim pirmyn

3000,00

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos