Skelbiame Kauno miesto savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-31 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Kauno miesto savivaldybėje papildomo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-267

Onkologinėmis ligomis sergančiųjų moterų draugija "Eivena"

Kokybiškas gyvenimas su pagalba ir naujomis žiniomis

10635,00

2. BO-P-2023-270 Viešoji įstaiga "Moterų erdvės" Upių bendruomenės stiprinimas 11356,88
3. BO-P-2023-259 Asociacija "Santarvės bendruomenė" Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus! 10384,47
                                                                     VISO:  32376,35

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-272

Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai"

Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas

14313,50

2. BO-P-2023-277 Žaliakalnio bendruomenės centras "Spindulys" Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas 20000,00
3. BO-P-2023-264 VšĮ Užimtumo centras Senjorų laisvalaikio klubas 20000,00
4. BO-P-2023-223 Kauno Panemunės bendruomenė Panemunė ateities iššūkiuose 17398,90
5. BO-P-2023-268 VšĮ Alternatyviai TVARUS – ATVIRAS – KINO - KIEMAS 9210,00
6.  BO-P-2023-266 Kauno moters užimtumo informacijos centras Stipri bendruomenė - darni visuomenė 16921,27
7.  BO-P-2023-273 Lietuvos skautija SkautAUK 16119,36
8.  BO-P-2023-240 Romainių bendruomenės centras BENDRAVIMAS SKATINA TOBULĖTI 11651,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras

Bendrystės keliu į stiprią bendruomenę

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.  Asociacija "Vaišvydava" Vaišvydavos "Laiminančio Kristaus" paminklo aplinkumos pritaikymas bendruomenės poreikiams Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos