Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.23 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. VT – 54 – (1.13), skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-230

VšĮ „Mėlynas mėnulis“

Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste

7968,25

2. BO-P-2023-241 VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva” Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą 7999,00
3. BO-P-2023-245 Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei 7967,99
4.  BO-P-2023-242 Šimšės bendruomenė Augame ir tobulėjame 7993,09
5.  BO-P-2023-228 VšĮ Motinos Teresės šeimų namai Mus stiprinanti bendrystė 8000,00
                                                                      VISO:  39928,33

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-239

Šiaulių vyskupijos Caritas

Bendrystės kodas

7943,00

2. BO-P-2023-231 Bendrija "Malūno parkas" Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II 7204,65
3. BO-P-2023-213 Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė 6708,97

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Socialinės integracijos centras

Šiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.  Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija "Visuomeninės iniciatyvos" Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3. Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija Šypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir Džiaugsmas Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4. Klubas "Dainoriai" Pietinio rajono bendrystė Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5.  Rėkyvos seniūnijos bendruomenė "Vyturiai" Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai" veiklos stiprinimas 2023 Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos