Skelbiame Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.23 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. BOT-4, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-285

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas"

Su bendruomene visada!

7000,00

2. BO-P-2023-250 Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė Bendruomeniškumo medis. 2023 7000,00
3. BO-P-2023-279 Pensininkų bendrija "Panevėžio bočiai" Senjorų autorinės dainos 4577,60
                                                                      VISO:  18577,60

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-220

Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas

Bendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai)

3568,00

2. BO-P-2023-275 Panevėžio šeimos Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas 4948,00
3. BO-P-2023-286 Panevėžio autizmo asociacija "Lietaus vaikai" Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas 5165,64
4.  BO-P-2023-265 Pušaloto mikrorajono bendruomenė „STIPRŪS KARTU“ 4000,00
5.  BO-P-2023-284 Viešoji įstaiga "Dailusis ornamentas" Kūrybingas laisvalaikis - socialinei atskirčiai mažinti                                                    2400,00
6.  BO-P-2023-280 PANEVĖŽIO KLUBAS "DVIRAČIAI" Judesyje - sveikata ir bendrystė 3595,16
7.  BO-P-2023-287 Panevėžio bendruomenė "Senamiestietis" Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio 6980,00

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos