Skelbiame Ignalinos rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.16 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. KOM-33, skelbiame Ignalinos rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-282

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė

Tradicinė šventinė konferencija "Atverkime savo kraštą geriems žmonėms 2023"

2987,10

2. BO-P-2023-256 Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai Bendruomeniškumo stiprinimas pasitelkiant teatralizuotas muzikines pasakas 1871,34
3. BO-P-2023-252 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė Linkmenų vardo paminėjimui 650 726,56
                                                                      VISO:  5585,00

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos