Skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybės papildomo konkurso finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei atrankos komisijos 2023.08.11 posėdžio protokolu, skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybėje papildomo konkurso finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-236

Dovainonių bendruomenė

Telkiam ir auginam Dovainonių bendruomenę

1355,82

2. BO-P-2023-243 Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas" Šiandien ir rytoj 3000,00
3. BO-P-2023-233 KAIŠIADORIŲ MIESTO CENTRO BENDRUOMENĖ Aktyvūs ir gražėjantys Kaišiadorys 3000,00
4. BO-P-2023-246 Stasiūnų bendruomenė Stasiūnų bendruomenės ir kaimo gyventojų sutelktumo, bendruomeniškumo gerinimimas 1260,00
                                                                          VISO:  8615,82

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1. Poeto Jono Aisčio klubas "Katarsis" Poeto Jono Aisčio klubas "Katarsis": veiklos stiprinimas, telkiant vietos bendruomenę Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.

ASOCIACIJA "VILTIES TILTAS"

Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir migrantams

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

3.  Kaimo bendruomenė „Pakertai“ Aktyvadienis Pakertuose Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos