Papildomo kvietimo Klaipėdos miesto savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Klaipėdos miesto savivaldybėje gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-288 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas Jaunieji karitiečiai                  7572,60 ATITINKA  
2. BO-P-2023-289 Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“ Klaipėdos bendruomenės stiprinimas 4996,00 ATITINKA  
3. BO-P-2023-293 Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“ Kartu tvirčiau 7500,00 ATITINKA  
4. BO-P-2023-294 VšĮ „Liberi“ Pokyčiai ateičiai 7572,60 ATITINKA

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Olia Žuravliova, 8 670 36796

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos