Papildomo kvietimo Kauno miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo  Kauno miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Kauno miestas: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-223 Kauno Panemunės bendruomenė Panemunė ateities iššūkiuose    19754,98 ATITINKA  
2. BO-P-2023-232 Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras Bendrystės keliu į stiprią bendruomenę 11355,30 ATITINKA  
3. BO-P-2023-240 Romainių bendruomenės centras BENDRAVIMAS SKATTNA TOBULĖTI 15011,00 ATITINKA  
4.  BO-P-2023-257 Asociacija "Vaišvydava" Vaišvydavos "Laiminančio Kristaus" paminklo aplinkumos pritaikymas bendruomenės poreikiams 19558,00 ATITINKA  
5.  BO-P-2023-259 Asociacija "Santarvės bendruomenė" Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus! 20000,00 ATITINKA

 

 

6.  BO-P-2023-264 VšĮ Užimtumo centras Senjorų laisvalaikio klubas 20000,00 ATITINKA  
7.  BO-P-2023-266 Kauno moters užimtumo informacijos centras Stipri bendruomenė - darni visuomenė 20000,00 ATITINKA  
8.  BO-P-2023-267 Onkologinėmis ligomis sergančiųjų moterų draugija "Eivena" Kokybiškas gyvenimas su pagalba ir naujomis žiniomis 10635,00 ATITINKA  
9. BO-P-2023-268 VšĮ Alternatyviai TVARUS – ATVIRAS – KINO - KIEMAS 9470,00 ATITINKA  
10. BO-P-2023-270 Viešoji įstaiga "Moterų erdvės" Upių bendruomenės stiprinimas 11356,88 ATITINKA

 

11. BO-P-2023-271 Kauno miesto Žaliakalnio vietos veiklos grupė Užmegzti ryšius: Žaliakalnio seniūnijos bendruomenės integracijos link 12869,95 NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)

Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.)

Pareiškejas neturi paramos gavėjo statuso  (Aprašo 19.7 p.)

12. BO-P-2023-272 Labdaros ir paramos fondas "Gyvenimo vartai" Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas 15663,50 ATITINKA  
13. BO-P-2023-273 Lietuvos skautija SkautAUK 20000,00 ATITINKA  
14. BO-P-2023-277 Žaliakalnio bendruomenės centras "Spindulys" Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas 20000,00 ATITINKA  
15. BO-P-2023-278 Asociacija Kauno Karmelitų bendruomenė Bendruomeninės veiklos stiprinimas per bendruomenės aktyvinimą ir gerosios patirties sklaidą 20000,00 NEATITINKA Pareiškejas neturi paramos gavėjo statuso  (Aprašo 19.7 p.)

 

Klaipėdos rajonas:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-217 Gargždų miesto bendruomenė Geriausia terapija - bendruomenių partnerystė       4506,60 ATITINKA  
2. BO-P-2023-222 Drevernos bendruomenė Laivelių promenada 4800,00 ATITINKA  
3. BO-P-2023-249 Kaimo bendruomenė "Smilgynai ir kaimynai" Savarankiško gyvenimo namai 4444,00 ATITINKA  
4.  BO-P-2023-253 Visuomeninė organizacija Endriejavo bendruomenė Jau senai beskambėjo mūsų daina ... 1600,00 ATITINKA  
5.  BO-P-2023-254 Jakų bendruomenės centras JAKŲ RADIJA 4450,00 NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)

Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.)

6.  BO-P-2023-261 Lapių bendruomenės centras Lapių bendruomenės socialinio verslo vystymas ant Utrių kalno 4497,50 ATITINKA  
7.  BO-P-2023-262 Priekulės Šv. Antano Paduviečio parapija Šildymo įrengimas parapijos patalpose 3540,84 ATITINKA  
8.  BO-P-2023-263 Klaipėdos rajono Agluonėnų seniūnijos bendruomenė Spindinčio kalėdinio sodo pasaka 4500,00 ATITINKA  
9. BO-P-2023-269 Peskojų bendruomenė Peskojų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas pritaikant bendruomeninei veiklai 5000,00 ATITINKA  
10. BO-P-2023-274 Mažosios Lietuvos sportinio šaudymo asociacija Pabėk nuo kompiuterio 4464,40 NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)

Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.)

11. BO-P-2023-276 Amatininkų gildija "Lamata" Tradicinė bendruomenės derliaus šventė Drevernoje 1500,00 ATITINKA  

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

 

 

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos