Papildomo kvietimo Ignalinos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Ignalinos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Ignalinos rajonas: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-252 Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė Linkmenų vardo paminėjimui 650                   2500,00 ATITINKA  
2. BO-P-2023-256 Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namai Bendruomeniškumo stiprinimas pasitelkiant teatralizuotas muzikines pasakas 1871,34 ATITINKA  
3. BO-P-2023-281 Ignalinos teatro bičiulių bendruomenė Teatraligė 3000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
4.  BO-P-2023-282 Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Tradicinė šventinė konferencija "Atverkime savo kraštą geriems žmonėms 2023" 2987,10 ATITINKA  
5. BO-P-2023-283 Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė Nors smilkiniai balti, bet mes širdy jauni 1340,00 NEATITINKA

Pareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.)

Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.)

 

Panevėžio miestas:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-220 Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas Bendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai)          3568,00 ATITINKA  
2. BO-P-2023-250 Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenė Bendruomeniškumo medis. 2023 7000,00 ATITINKA  
3. BO-P-2023-265 Pušaloto mikrorajono bendruomenė „STIPRŪS KARTU“ 5000,00 ATITINKA  
4.  BO-P-2023-275 Panevėžio šeimos Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas 4948,00 ATITINKA  
5.  BO-P-2023-279 Pensininkų bendrija "Panevėžio bočiai" Senjorų autorinės dainos 4708,09 ATITINKA  
6.  BO-P-2023-280 PANEVĖŽIO KLUBAS "DVIRAČIAI" Judesyje - sveikata ir bendrystė 4120,16 ATITINKA  
7.  BO-P-2023-284 Viešoji įstaiga "Dailusis ornamentas" Kūrybingas laisvalaikis - socialinei atskirčiai mažinti 2400,00 ATITINKA  
8.  BO-P-2023-285 Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga "Apskritasis stalas" Su bendruomene visada! 7000,00 ATITINKA  
9. BO-P-2023-286 Panevėžio autizmo asociacija "Lietaus vaikai" Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas 5165,64 ATITINKA  
10. BO-P-2023-287 Panevėžio bendruomenė "Senamiestietis" Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio 6980,00 ATITINKA  

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

 

 

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos