Papildomo kvietimo Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Šiaulių miestas: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-213 Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė Stipri ir sveika Medelyno bendruomenė                    7999,47 ATITINKA  
2. BO-P-2023-219 Socialinės integracijos centras Šiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios 7996,67 ATITINKA  
3. BO-P-2023-227 Rėkyvos seniūnijos bendruomenė "Vyturiai" Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai" veiklos stiprinimas 2023 4423,00 ATITINKA  
4.  BO-P-2023-228 VšĮ Motinos Teresės šeimų namai Mus stiprinanti bendrystė 8000,00 ATITINKA  
5. BO-P-2023-230 VšĮ „Mėlynas mėnulis“ Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste 7968,25 ATITINKA  
6. BO-P-2023-231 Bendrija "Malūno parkas" Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II 7974,65 ATITINKA  
7. BO-P-2023-234 Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija "Visuomeninės iniciatyvos" Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę 8000,00 ATITINKA  
8. BO-P-2023-235 VšĮ "Sielos harmonija" Sveikas, aktyvus, laimingas 2023 m. 4993,18 NEATITINIKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
9. BO-P-2023-237 Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija Šypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir Džiaugsmas 8000,00 ATITINKA  
10. BO-P-2023-238 Klubas "Dainoriai" Pietinio rajono bendrystė 8000,00 ATITINKA  
11. BO-P-2023-239 Šiaulių vyskupijos Caritas Bendrystės kodas 7943,00 ATITINKA  
12. BO-P-2023-241 VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva” Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą 8000,00 ATITINKA  
13. BO-P-2023-242 Šimšės bendruomenė Augame ir tobulėjame 7993,09 ATITINKA  
14. BO-P-2023-245 Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei 7967,99 ATITINKA  
15. BO-P-2023-247 VšĮ "Rožinio kelias" VšĮ "Rožinio kelias" stiprinimas 8000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)

 

Kaišiadorys:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-210/1 Poeto Jono Aisčio klubas "Katarsis" Poeto Jono Aisčio klubas "Katarsis": veiklos stiprinimas, telkiant vietos bendruomenę              3000,00 ATITINKA  
2. BO-P-2023-229 Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija Tarptautinė nejgaliųjų žmonių diena "Nepalikit su negalia vienų" 1416,82 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
3. BO-P-2023-233 KAIŠIADORIŲ MIESTO CENTRO BENDRUOMENĖ Aktyvūs ir gražėjantys Kaišiadorys 3000,00 ATITINKA  
4.  BO-P-2023-236 Dovainonių bendruomenė Telkiam ir auginam Dovainonių bendruomenę 1355,82 ATITINKA  
5.  BO-P-2023-243 Karčiupio kaimo bendruomenė "Marių krantas" Šiandien ir rytoj 3000,00 ATITINKA  
6.  BO-P-2023-244 Kaišiadorių senamiesčio bendruomenė Vieninga bendruomenė 2928,36 NEATITINKA Pareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.)
7.  BO-P-2023-246 Stasiūnų bendruomenė Stasiūnų bendruomenės ir kaimo gyventojų sutelktumo, bendruomeniškumo gerinimas 2960,00 ATITINKA  
8.  BO-P-2023-248 ASOCIACIJA "VILTIES TILTAS" Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir migrantams" 2995,00 ATITINKA  

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

 

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos