<ATNAUJINTA> Skelbiame Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.26 posėdžio protokolu, skelbiame Vilniaus rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-6

Rudaminos seniūnijos bendruomenės centras

Sportas mus vienija

4860,00

2. BO-2023-44 Veriškių kaimo bendruomenė Veriškių bendruomenės sutelktumo didinimas 5000,00
3. BO-2023-56 Bendruomenė Bukiškėnai Kartu galime daugiau! 4850,00
4. BO-2023-71 Vaidotų bendruomenė Vaidotų rajono vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumo vasaros metu organizavimas bei skatinimas daugiau skaityti 4155,00
5. BO-2023-74 Visuomeninė organizacija Zujūnų gerovės bendruomenė Zujūnų seniūnijos Bendruomenė-Sportuomenė-Versluomenė 5000,00
6 BO-2023-86 Vilniaus rajono bendruomenė Bendorėlių slėnis   Viešosios erdvės kūrimas bendruomenės poreikiams 4999,51
7. BO-2023-184 Valčiūnų kaimo bendruomenė Mes tokie skirtingi, bet kartu ir panašūs 4700,00
                                                                          VISO:  33564,51


NEFINANSUOJAMA:

Nr. 

Organizacija      

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Arvydų kaimo bendruomenė

Užimtumo mugė Arvyduose

Vadovaujantis Aprašo 39 p.

2. Marijampolio bendruomenė Marijampolio bendruomenes renginių kokybes gerinimas Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. Аtkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas - siūloma patikslinti paraišką ir teikti organizuojamam papildomam konkursui. 
3.  Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas ir sutelktumo stiprinimas Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. Аtkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas - siūloma patikslinti paraišką ir teikti organizuojamam papildomam konkursui. 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Аtkreipiame dėmesį, kad Vilniaus rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas - ČIA.

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) - paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino - svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 9 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos