Skelbiame Zarasų rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.25 posėdžio protokolu Nr. (1.33)-NOT-3, skelbiame Zarasų rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-25

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka

Kurkime bendrystę savo erdvėje

1916,16

2. BO-2023-27 Degučių kaimo bendruomenė "Samanis" Mus vienija bendrystė ir bendruomeniškumas 2440,00
3. BO-2023-99 Baibių kaimo bendruomenė Bendruomenės poilsio ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo zonos gerinimas 2699,89
4. BO-2023-185 Vasaknų bendruomenė “BeeHealthy“ – pasiruošimas teikti bitininkystės ir sveikatinimo paslaugas 2999,95
                                                                          VISO:  10056,00

 

NEFINANSUOJAMA :

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Zarasų bendruomenė

Bendruomenė - Zarasams

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos