Skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.24 posėdžio protokolu Nr.TAR1-126, skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-22

Asociacija "Vėtrungės bendruomenė"

Vėtrungės bendruomenė - kelrodis į draugystę

16177,95

2. BO-2023-67 Paupių bendruomenė ATEITĮ KURIAME PATYS 19394,20
3. BO-2023-87 Dangės bendruomenė VISI KARTU MES GALIME DAUGIAU 19995,99
4. BO-2023-129 Gyvenamųjų namų savininkų bendruomenė “Dienovidis” Auginkime tvarią, žalią Lietuvą kartu 18524,55
5. BO-2023-163 Pirmosios Melnragės bendruomenė Tarpbendruomeninių sporto varžybų , vasaros pabaigtuvių ir Kalėdų šventės organizavimas 9972,71
6. BO-2023-188 Bomelio Vitės bendruomenė Bendruomeniškumo skatinimas Bomelio Vitės rajone 18190,00
                                                                          VISO:  102255,40

 

NEFINANSUOJAMA :

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Draugystės bendruomenė

Paruošk savo dviratį sezonui

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. "Eglės" seniūnaitijos bendruomenė "Eglės" bendruomenė naujų sprendimų, paieškų iniciatorė Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. Аtkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas - siūloma patikslinti paraišką ir teikti organizuojamam papildomam konkursui. 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Аtkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas - ČIA.

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) - paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino - svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 7 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos