Papildomo kvietimo Švenčionių rajono savivaldybėje gautų paraiškų registras ir formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo  ŠVENČIONIŲ rajono savivaldybėje gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-214 Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“ Zadvarninkų kaimo bendruomenės „Uždvaris“ veiklos stiprinimas                       3000,00 ATITINKA  
2. BO-P-2023-215 Vidutinės kaimo bendruomenė VIKA Sporto, meno ir kultūros paletė Viducinėj 3000,00 ATITINKA  
3. BO-P-2023-216 Švenčionių rajono neįgaliųjų draugija Negalia – ne pasaulio pabaiga 2985,06 ATITINKA  

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos