Papildomo kvietimo Trakų rajono savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo TRAKŲ rajono savivaldybėje gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-202 Asociacija „Žaizdrietis“                                     Kūrybinės savęs pažinimo studijos-dienos stovykla MANO SPALVŲ VASARA, bei patyriminis žygis LABANORE                            2165,20 ATITINKA  
2. BO-P-2023-203 Trakų rajono neįgaliųjų draugija Socialinė veikla ir socialinio verslo plėtra asmenims su negalia 5000,00 ATITINKA  
3. BO-P-2023-204 VšĮ „Šv. Jono vaikai“ Kuriame rytojų dabar 4500,00 ATITINKA  
4. BO-P-2023-205 Paluknio bendruomenė ,,Dienmedis“ Žaidimų, sporto ir laisvalaikio ,,Šeimos oazė“ aikštelės atnaujinimas 4912,89 ATITINKA  
5. BO-P-2023-207 Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė „Neris“ Tradicinė Valų šventė 2023 4333,00 ATITINKA  
6. BO-P-2023-210 Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“ Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“ 4928,00 ATITINKA  
7. BO-P-2023-211 Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ Asociacijos narių ir partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimas 4968,00 ATITINKA  
8. BO-P-2023-212 Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 5000,00 ATITINKA  
9. BO-P-2023-199 VšĮ Trakų švietimo centras ,,Iššūkius įveiksime“ 5000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)
10. BO-P-2023-206 Bijūnų bendruomenė Kelias į pažinimą 5000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos