Papildomo kvietimo Šiaulių rajono savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo  ŠIAULIŲ  rajono savivaldybėje gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1. BO-P-2023-201 Socialinės integracijos centras                                    Šiaulių rajono bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios                            4980,52 NEATITINKA Pareiškėjas nėra registruotas savivaldybėje, kurioje teikia paraišką (Aprašo 19.9 p.)
2. BO-P-2023-208 Ginkūnų bendruomenė Šventinis bėgimas – Ginkūnams 350 metų 4992,85 NEATITINKA Pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, taip pat laiku nėra pateikęs vykdytų projektų metines ataskaitas (Aprašo 14.2.3 p., vadovaujantis iš Šiaulių rajono savivaldybės gauta informacija).
3. BO-P-2023-209 Kuršėnų “Pavenčių bendruomenė” Pavenčių bendruomenės jaunimo užimtumo didinimas 5000,00 NEATITINKA Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos