Skelbiame Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.07.18 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. BOT-3, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-91

Liekupio bendruomenė

Pažinkime gimtąjį kraštą

7000,00

2. BO-2023-176 Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenė Bendruomeniškumo regeneracija kuriant kartų ryšį 7000,00
3. BO-2023-29 Šaltiniečių bendruomenė Žmonės sutverti bendrauti 7000,00
4. BO-2023-17 Marijonų mikrorajono bendruomenė Socialinių ryšių stiprinimas Marijonų mikrorajono vietos gyventojų bendruomenėje 6993,00
5. BO-2023-58 Vietos bendruomenė "Už upės" Kiekvieną dieną nugyvenkime kaip šventę 6590,40
6. BO-2023-166 Rūko gatvės bendruomenė Rūkiečiai sportiški, vieningi bei nuolat augantys kaip bendruomenė ir asmenybės 4995,00
                                                                          VISO:  39578,40

 

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas - siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“

Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. Pušaloto mikrorajono bendruomenė Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Аtkreipiame dėmesį, kad Panevėžio miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas - ČIA.

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) - paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino - svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos