Skelbiame Birštono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.07 posėdžio protokolu Nr. (1.22)-BT-002, skelbiame Birštono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.  BO-P-2023-198 Birštono kurorto bendruomenė Birštoniečių sveikatai ir bendrystei 2998,00
                                                                              VISO:  2998,00

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos