Skelbiame Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.07 posėdžio protokolu Nr. KO111 (3.48Е), skelbiame Šiaulių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-101

VO "Kužių bendruomenė"

Žaliosios aikštelės erdvių sutvarkymas

5000,00

2.  BO-2023-112 Asociacija "Micaičių bendruomenė" Micaičiai švenčia 5000,00
3. BO-2023-114 Asociacija "Šakynos bendruomenė" Šviečianti ir tausojanti Šakynos bendruomenės laisvalaikio erdvė 4598,00
4. BO-2023-116 Sutkūnų bendruomenė DABAR GERIAUSI MŪSŲ VAKARAI 4999,28
                                                                               VISO:  19527,28

 

 Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Šiaulių rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas - ČIA.

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) - paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino - svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki liepos 17 d. (imtinai). 

 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos