Ieškome paraiškų vertinimo ekspertų

Dokumentai:

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras kartu su Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga ir Lietuvos kaimo bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau - Priemonės konsultantas), įgyvendinant 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ bandomąjį modelį, pasitelkia nepriklausomus bendruomeninių organizacijų paraiškų vertintojus ir šiuo metu ieško paraiškų vertinimo ekspertų. 

Atrankos sąlygos: 

  • Iš atrinktų ekspertų bus formuojamas sąvadas, iš kurio, priklausomai nuo gautų paraiškų kiekio, vertintojai bus kviečiami sudaryti vertinimo paslaugų sutartis. Įtraukimas į sąvadą automatiškai nereiškia, kad sutartis bus sudaryta. 

  • Vienos paraiškos vertinimo įkainis  – 45 Eur už kokybišką, sutartyje numatytus reikalavimus atitinkantį vertinimą. 

  • Kiekvienas ekspertas vertins ne mažiau kaip 20 paraiškų. Vertintojui sutinkant, galės būti skiriamas didesnis paraiškų skaičius. Konkretus įvertinti pateikiamų vertinimų skaičius bus nurodomas paslaugų atlikimo sutartyje.  

  • Preliminarus paraiškų vertinimo laikotarpis 2023 m. birželio 19 d. - liepos 13 d. (su galimybe pratęsti). 

 

Ekspertas (-ė) turi turėti: 

  • Ne mažesnę nei vienų metų paraiškų vertinimo patirtį; 

  • Žinių ir patirties bent trijose iš įvardytų teminių sričių:  

- socialiai pažeidžiamų asmenų įtrauktis; migrantų ir pabėgėlių įtrauktis;  

- advokacija ir interesų atstovavimas;  

- socialinio verslo plėtra, viešųjų paslaugų teikimas; 

- informacinio raštingumas kovai su dezinformacija ir propaganda;

- gyventojų sutelktumo ir tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas (pvz., renginių, stovyklų, sporto varžybų organizavimas); 

- viešų erdvių ir aplinkos kokybės gerinimas.  

  • darbo patirties ir/arba dalyvavimo nevyriausybinių (NVO)/ bendruomeninių organizacijų (BO) veikloje patirties. 

 

Su atrinktais ir į ekspertų sąvadą įtrauktais ekspertais susisieksime. Taip pat pasiliekame teisę nekomentuoti savo sprendimų neįtraukti asmenų į ekspertų sąvadą. 

Užpildytas pretendentų anketas kartu su CV lauksime el.paštu bendruomenes@nisc.lt  iki 2023 m. birželio 12 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos