Visos BO ir NVO turi gauti NVO statuso žymą Registrų centre

Primename, kad visos bendruomeninės organizacijos ir nevyriausybinės organizacijos turi gauti NVO statuso žymą Registrų centre. 

 

Kas yra NVO žyma?

Elektroninė žyma VĮ „Registrų centras“ juridinių asmenų duomenų bazėje pagrindžianti, kad organizacija yra nevyriausybinė organizacija, t.y. patvirtinamas NVO statusas.

 

Kas gali gauti NVO statusą?

NVO statusą gali įsiregistruoti tik nevyriausybinės organizacijos. Tai leidžia jas atskirti nuo kitų pelno nesiekiančių organizacijų.  

Kas yra NVO?

Nevyriausybinėmis organizacijomis laikomos tokios organizacijos, kurios įkurtos pagal LR asociacijų, LR viešųjų įstaigų bei LR labdaros ir paramos fondų įstatymus ir atitinkančios LR nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio apibrėžimą: “Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų valdymo nepriklausomas savanoriškumo pagrindais įsteigtas visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra siekti politinės valdžios arba įgyvendinti vien tik religinius tikslus”.

!!!Visos bendruomeninės organizacijos (BO) yra nevyriausybinės organizacijos (NVO), bet ne visos NVO yra BO. 

Kas nėra NVO?

Nevyriausybinėmis organizacijomis nelaikomi:

  1. juridiniai asmenys, kurių daugiau negu 1/3 dalyvių yra juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis;
  2. juridiniai asmenys, kurių dalyviai – juridiniai asmenys, nesantys nevyriausybinėmis organizacijomis arba religinėmis bendruomenėmis ar bendrijomis, turi daugiau negu 1/3 balsų visuotiniame dalyvių susirinkime;
  3. politinės partijos;
  4. profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai;
  5. organizacijos, kuriose narystė privaloma tam tikros profesijos atstovams;
  6. sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos, kiti nekilnojamojo turto bendro valdymo tikslais įsteigti juridiniai asmenys;
  7. šeimynos;
  8. nuolatinės arbitražo institucijos.

 

Kam reikalinga NVO žyma?

Organizacijai:

- finansavimui gauti (daugelyje NVO projektų atrankos konkursų (SADM, NVO fondo ir kt.) yra vienas iš reikalavimų, kad pareiškėjas turi turėti NVO žymą);

- 1,2% GPM paramai gauti (nuo 2025 m. paramą galės gauti tik nevyriausybinės organizacijos);

- viešosios naudos statusui gauti (Asignavimų valdytojai, skirstydami nevyriausybinių organizacijų veiklos finansavimo lėšas, gali numatyti, kad viešosios naudos nevyriausybinėms organizacijoms teikiamas prioritetas. Nevyriausybinė organizacija pripažįstama viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kuri turi NVO žymą Registrų centre (NVO plėtros įstatymas, 8 str.)

 

NVO sektoriui:

NVO žyma/NVO statusas leis lengviau identifikuoti visuomenės labui veikiančias asociacijas, labdaros ir paramos fondus ar viešąsias įstaigas, turėsime tikslesnius duomenis apie šalyje veikiančias nevyriausybines organizacijas ir taip bus užtikrintas efektyvesnis valstybės politikos formavimas, stiprinant nevyriausybines organizacijas.

 

Kiek kainuoja įregistruoti NVO statusą/gauti NVO žymą? 

Vos kelių mygtukų paspaudimu ir iki 5 min. jūsų darbo laiko. Paslauga nemokama.  

 

Kiek užtrunka gauti NVO statusą?  

Įregistruojama per 3 darbo dienas.  

 

Kaip pateikti prašymą įregistruoti NVO statusą? 

Elektroniniu būdu prisijungus prie Registrų centro savitarnos sistemos. Detalią instrukciją galite rasti čia. Prisijungimui prie sistemos reikalingas elektroninis parašas. Popierinį prašymą galima pateikti ir atvykus į vieną iš Registrų centro klientų aptarnavimo padalinių. 

 

Ar NVO žyma turi galiojimo laiką?  

NVO žyma galioja tol, kol organizacija vykdo veiklą, yra atskaitinga ir atitinka NVO apibrėžimą.  

 

 

Daugiau informacijos:

Olia Žuravliova, Priemonės konsultanto ekspertė ir NVO informacijos ir paramos centro direktorė

olia@nisc.lt arba info@nisc.lt 

8 670 36 796

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos