Skelbiame Švenčionių rajono papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. A- 575 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Švenčionių rajono savivaldybėje lėšų skyrimo“ paskirstytos lėšos papildomo kvietimo projektams:

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1.

Pabradės bendruomenė „Domus“

Pagalba socialiai
pažeidžiamiems Pabradės
gyventojams 

2080,00

2.  Trūdų bendruomenė

Trūdų bendruomenės veiklos

stiprinimas

948,00
Iš viso:  3028,00

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos