Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės papildomo konkurso finansuojamas paraiškas

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, lėšų paskirstymo“ patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“ 

„Stiprinkime bendrystę šeimų namuose“ 6 000,00
2. Bendrija „Malūno parkas“ „Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė“
5 266,00
3. Klubas „Dainoriai“ „Pietinio rajono bendrystė“ 6 000,00
4.  Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Šiaulių miesto bendrija „,,Bočių“ bendruomeninės veiklos Šiauliuose stiprinimas“ 5 874,00
5.  Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacija „Gerumo angelas 2022“ 6 000,00
6.  Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija „Šiaulių bendruomenių diena“ 3 353,00
Iš viso:  32 493,00

NEFINANSUOJAMA:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

 Asociacija "Karpatai"

Dėkui

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, apraše pareiškėjams  nurodytų formaliųjų vertinimo kriterijų:  Pareiškėjas nėra registruotas savivaldybėje, kurioje teikia paraišką, t.y. pareiškėjas registruotas Šiaulių rajono, o ne Šiaulių miesto savivaldybėje (Aprašo 19.8 p.).

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos