Skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybės papildomo konkurso finansuojamas paraiškas

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V1E-1355 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kaišiadorių rajono savivaldybėje atrinktų projektų finansavimo“ patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

 Karčiupio kaimo bendruomenė ,,Marių krantas“ 

Šventė ,,Rudens gėrybės"

612,84

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

 Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė 

Pasitikime rudenį su muzika

600,00

 

NEFINANSUOJAMA:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

 Kaimų bendruomenė „Viltija“ 

Muzika jungianti du krantus

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos