Skelbiame Vilniaus rajono savivaldybės finansuojamas paraškas

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.  A27(1)-2483 dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Vilniaus rajono savivaldybės bendruomeninėms organizacijoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį patvirtinti finansuojami projektai:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Valčiūnų kaimo bendruomenė

Laikas kartu

4683,30

2.

RIEŠĖS BENDRUOMENĖ

Stiprūs kartu Riešėje

4683,30

3.

Veriškių kaimo bendruomenė

Bendruomenės sutelktumo didinimas

4683,30

4.

Sudervės krašto bendruomenė

Sudervės krašto bendruomenės vienykitės!

4214,97

5.

Buivydžių krašto draugija

Kalėdinės šventės organizavimas

3815,01

6.

Rukainių bendruomenė

Senjorų skatinimas bendrauti

1220,39

7.

Parudaminio bendruomenė

Bendruomenės užimtumas

4505,33

8.  Slabados kaimo bendruomenė Medinių takų atnaujinimas Slabados kaimo parke 4683,30
9.  Naujasodžių bendruomenė Viešųjų erdvių kokybės gerinimas skatinant gyventojus įsitraukti į bendruomenės gyvenimą 4646,77
10.  Asociacija "Naujieji Avižieniai" Aktyvi bendruomenė 3699,80
11.  Kalvelių bendruomenės centras AMŽIUS NE KLIŪTIS 2615,40
12. Kyviškių kaimo bendruomenė „Kyvija“ Kaimo gyventojų bendruomeniškumo skatinimas ir sutelktumo stiprinimas 3671,70
13. Kabiškių kaimo bendruomenė Kilk nuo sofos ir judėk 1123,99
14. Paberžės-Glitiškių apylinkės bendruomenė Visų kartų bendruomenė – darni, veikli, dainuojanti 3401,01
15. Arvydų kaimo bendruomenė Saugi Arvydų kaimo bendruomenė 4683,30
16. Bendruomenė "Bukiškėnai" Senjorų popietė ir specializuotos jaunimo kūrybinės dirbtuvės dėl laisvalaikio ir užimtumo erdvių suformavimo 1910,12
17. Juodšilių seniūnijos kaimų bendruomenė Istorinių vertybių išsaugojimas Juodšilių k., Vilniaus r. 3456,27
18. Asociacija „Kuprioniškių bendruomenė“ Kuprioniškių bendruomenės vaikų ir jaunimo žaidimų aikštelės įrengimas 4683,18
19. Savičiūnų bendruomenė Erdvė socialiniams poreikiams 2006,04
20. Trijų ežerų bendruomenė Viešųjų erdvių atnaujinimas 3113,47

Iš viso:

71499,95

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1.

Pagirių bendruomenė „Gluosnis“

Bendruomenės jaunimo ir narių aktyvaus laisvalaikio veiklų skatinimas

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad būtų nefinansuojamos išlaidos ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti, o kadangi nebūtų galimybių įsigyti pagrindinio projektui skirto inventoriaus, nebūtų galimybių organizuoti kitų numatytų projekto veiklų. 

2. Marijampolio bendruomenė Saugaus vaikų laisvalaikio praleidimo užtikrinimas atnaujintoje vaikų žaidimų aikštelėje Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
3.  Visuomeninė organizacija Vilniaus rajono Nemėžio kaimo bendruomenė Vaikų žaidimo aikštelių remontas Nemėžio ir Skaidiškių seniūnijose Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
4.  Dūkštų Šv. Onos bendruomenė Kaimo kultūrinių ir religinių tradicijų puoselėjimas Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų - negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 
5. Menų ir inovacijų platforma KŪRYBINĖ BENDRUOMENINĖ LABORATORIJA Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų - negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 
6. Sodininkų bendrija Žalesa Bendruomenės žalioji zona su vaikų žaidimų aikštele Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų - negalimas pareiškėjas (Aprašo 4.1 p). 

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos