Skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr.  AD1-1105 dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Klaipėdos miesto savivaldybės bendruomeninėms organizacijoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį patvirtinti finansuojami projektai:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Gyvenamųjų namų savininkų bendruomenė “Dienovidis”

Mūsų  sutelktumas - bendruomenės stiprybė

11 424,94

2.

Asociacija Paupių bendruomenė

BENDRUOMENIŠKESNIS RYTOJUS

16 989,90

3.

Asociacija Vitės bendruomenė

Bendruomeniškumo skatinimas Vitės rajone

15 546,90

4.

Dangės bendruomenės asociacija

Mūsų jėga – vienybė

13 798,66

5.

Asociacija „Vėtrungės bendruomenė“

Vėtrungė – kryptis į bendruomeniškumą

13 910,18

6.

„Eglės“ seniūnaitijos bendruomenė

„Eglės“ seniūnaitijos bendruomenė ir Klaipėdos universiteto „Žemynos“ gimnazija –  veiklūs kaimynai

14 081,89

7.

Girulių bendruomenė

Stipri, sveika, sutelkta Girulių bendruomenė

7 468,64

8.  Klaipėdos miško kvartalo bendruomenė Šauni Miško kvartalo bendruomenė 2022 14 524,89

Iš viso:

107 746,00

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1.

Luizės bendruomenė

Bendruomenė - jėga

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

2.  Klaipėdos senamiesčio gyventojų bendruomenė Senamiesčio moliūgų šventė Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų - Pareiškėjas netekęs paramos gavėjo statuso. Pareiškėjui yra panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.).  

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos