Skelbiame informaciją apie Ignalinos rajono savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorės 2022 metų rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VT-383, paskirstytos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos programos "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse, įgyvendinant bandomąjį modelį", lėšos papildomo kvietimo projektams:

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1.

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namai

Senolių ir suaugusių asmenų su negalia bendruomeniškumo stiprinimas

2 079,00

2. Ignalinos rajono vietos veiklos grupė Tradicinė šventinė konferencija "Maži darbai - didelių pasiekimų pradžia 2022" 3 254,00
Iš viso:  5 333,00

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS: 

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Daugėliškio krašto bendruomenė

Daugėliškio krašto parkas - ateities kartoms

Atlikus ekspertinį vertinimą ir pagal paraiškai skirtą balų vidurkį, nustatyta, kad projektui neužteko konkursui numatytų valstybės biudžeto lėšų (Aprašo 34 p.).  

2.

Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupė

Bendrystės keliu

Atlikus ekspertinį vertinimą ir pagal paraiškai skirtą balų vidurkį, nustatyta, kad projektui neužteko konkursui numatytų valstybės biudžeto lėšų (Aprašo 34 p.).

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Šiūlėnų kaimo bendruomenė

Šiūlėnai jaunimo ritmu!

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).   

2.  Palūšės Šv. Juozapo bažnyčios parapija Atgaivintas paveldas Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
3.  Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė „Mums širdyje dar ne ruduo“ Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų - Pareiškėjas nėra pateikęs ataskaitų VĮ Registrų centras nei už 2021, nei už 2020 metus (Aprašo 19.6 p). 

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos