Informacija apie Kaišiadorių rajono ir Panevėžio miesto savivaldybių papildomų kvietimų gautas paraiškas

Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomų kvietimų Kaišiadorių rajono ir Panevėžio miesto savivaldybių (iki 2022.08.31) gautas paraiškas.

Šia Priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu Priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybių sudarytos komisijos ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

Kaišiadorių rajono savivaldybė

1

BO-P-2022-31

Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“

Šventė "Rudens gėrybės"

2

BO-P-2022-37

Kaišiadorių Antakalnio bendruomenė

Pasitikime rudenį su muzika

3

BO-P-2022-42

Kaimų bendruomenė „Viltija“

Muzika jungianti du krantus

Pаnevėžio miesto savivaldybė

1

BO-P-2022-24

Panevėžio arkivyskupijos Caritas

Kitokia diena

2

BO-P-2022-27

Maltos ordino pagalbos tarnybos Panevėžio grupė

Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse

3

BO-P-2022-28

Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakultetas

Bendro tikslo siekime kartu

4

BO-P-2022-29

VŠĮ Conmusica.lt

9+70 jaunimo ir senjorų patirtis

5

BO-P-2022-30

Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų asociacija "Pantautodailė"

Panevėžys žibintų šviesoje

6

BO-P-2022-32

Pensininkų bendrija ,,Panevėžio Bočiai“

Kartu galime viską!

7

BO-P-2022-33

VšĮ "Dailusis ornamentas"

Kūrybingas laisvalaikis - socialinei atskirčiai mažinti

8

BO-P-2022-34

Panevėžio gėlininkų draugija

Gėlė ne tik grožiui, bet ir sveikatai

9

BO-P-2022-35

Panevėžio miesto neįgaliųjų draugija

Bendrystė ir kultūra neįgaliesiems - ne prabangos poreikis

10

BO-P-2022-36

Panevėžio vietos veiklos grupė

Tvaraus kultūrinio turizmo ir savanorystės jungties kūrimas Panevėžio miesto jaunimui

11

BO-P-2022-38

Asociacija “Laikas sportuoti“

Sportas visiems

12

BO-P-2022-39

Panevėžio autizmo asociacija “Lietaus vaikai”

Sensorinis sodas bendruomenei

13

BO-P-2022-40

Asociacija Panevėžio Šeimos

Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas

14

BO-P-2022-41

Panevėžio Gamtininkų vietos bendruomenė

Kartų bendrystėje

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 - 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkienė

Olia Žuravliova

Dovilė Rudzenskė

8 610 64152

8 670 36796

8 686 82937

 

Interneto svetainės

http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/

www.lkbs.net 

Facebook

https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras

https://www.facebook.com/LKBSajunga

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos