Skelbiame Švenčionių rajono finansuojamas paraiškas

Švenčionių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. A-529 „Dėl nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Švenčionių rajono savivaldybėje lėšų skyrimo“ patvirtinti finansuojami projektai:

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1.

Pavoverės kaimo bendruomenė „Žadintuvas“

Kurkime ir veikime Kartu!

2494,98

2.  Vidutinės kaimo bendruomenė VIKA

Sporto, meno ir kultūros paletė

2062,00
3.  Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“ Puoselėkime tradicijas, kurios vienija  2500,00
4. Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“ Adventas: „KALĖDŲ STEBUKLO BELAUKIANT” 2395,00
5. Ziboliškės kaimo bendruomenė Kaime, būk sveikas 2500,00
6. Milkuškų kaimo bendruomenė Bendraukime su jaunimu 756,00
Iš viso:  12707,98

 

NEFINANSUOJAMA:

NEFINANSUOJAMA:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Trūdų bendruomenė

Trūdų bendruomenės narių pažintinė išvyka į Anykščius

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

2.  Pabradės bendruomenė "Domus" Pagalba socialiai pažeidžiamiems Pabradės gyventojams Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį, apraše pareiškėjams nurodytų formaliųjų vertinimo kriterijų - negalimas pareiškėjas. Neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos