Skelbiame Trakų rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. P3E-216 „Dėl Trakų rajono savivaldybei finansuoti skiriamų lėšų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį" patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.   Asociacija „Aukštadvario žiburiai“ Knygos „Aukštadvario krašto šviesuoliai“ II-jo tomo leidyba  4 996,56
2.  Bijūnų bendruomenė Pažinimo takais 3 320,00
3.  Senųjų Trakų bendruomenė Stiprūs kartu 4 047,00
4. Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“ Kuriame rytojų jau šiandien 4 920,00
5. Asociacija "Viesų bendruomenė"  Trys kartos 3 531,00
6.  Asociacija „Žaizdrietis“ Mes-bendruomenė: 10-ies metų veiklos kartu 2 323,00
Iš viso:  23 137,56

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

 

Nuorodos