Šiaulių miesto savivaldybės patvirtinti finansuojami projektai

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paraiškų vertinimo komisija paskirstė lėšas bendruomeninių organizacijų projektams. Bendruomeninių organizacijų projektams lėšos skiriamos siekiant įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pilotinį modelį „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“

Per stiprią bendruomenę į pilietinę visuomenę

5 781,00

2.

Zoknių bendruomenė 

Veikiam 2022 

5 993,00

3.

Šiaulių miesto Gytarių bendruomenė

Gytarių bendruomenė – bendrystės sala

5 999,00

4.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyvos burės informuoja

5 850,00

5.

Asociacija “Šiaulių bendruomenė”

ŠILUMA IŠ MŪSŲ RANKŲ-2022

5 910,00

6.

Medelyno bendruomenė „VIJOLĖ“ 

KARTŲ KAIMINYSTĖ

4 572,00

7.

Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“

Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Vyturiai“ veiklos stiprinimas

4 890,00

Iš viso:

38 995,00

 

NEFINANSUOJAMA:

 

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1.

Bendrija „Malūno parkas“

Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė 

Negalimas pareiškėjas. Neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).

2.

Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija

Šiaulių bendruomenių diena  

Negalimas pareiškėjas. Neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).

Šiuo metu vyksta papildomo kvietimo paraiškų ekspertinis vertinimas. 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Nuorodos