Panevėžio miesto savivaldybės patvirtinti finansuojami projektai

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paraiškų vertinimo komisija paskirstė lėšas 8 organizacijų projektams. Bendruomeninių organizacijų projektams lėšos skiriamos siekiant įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pilotinį modelį „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Šaltiniečių bendruomenė 

ŽMONĖS SUTVERTI BENDRAUTI 2

5 600,00

2.

Panevėžio bendruomenė SENAMIESTIETIS

Pažinkime Nevėžį kitaip

4 852,00

3.

Rožyno bendruomenė 

„m.e.d.i.s.- Mokslo Eklektikos* Dėka Imliai Studijuoju” 

7 000,00

4.

Panevėžio miesto Aukštaičių-žemaičių bendruomenė

Bendruomeniškumo medis. 2022

7 000,00

5.

Liekupio bendruomenė 

Pažinimas ir patirtys augina bendruomenę

7 000,00

6.

Vietos bendruomenė „Už upės“ 

Veiksmas kuria emociją, emocija - motyvaciją

7 000,00

7.

Marijonų mikrorajono bendruomenė

Socialinių ryšių stiprinimas Marijonų mikrorajono vietos gyventojų bendruomenėje

7 000,00

8.

Rūko gatvės bendruomenė 

„Rūkiečiai“ kelia tautiškumą, pažįstant Mažąją Lietuvą bei pažintis su įstabaus grožio pamario kampeliu - Kuršių Nerija. 

4 460,00

Iš viso:

49 912,00

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1. Panevėžio Gamtininkų vietos bendruomenė Kartų bendrystėje Nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.)

2.

Panevėžio miesto ir rajono tautodailininkų asociacija „Pantautodailė“

Parkas žibintų šviesoje

Negalimas pareiškėjas. Neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).

3.  Asociacija “Laikas sportuoti“ Sportas visiems Negalimas pareiškėjas. Neatitinka bendruomeninių organizacijų apibrėžimo, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatyme (Aprašo 4.1 p).

Šiuo metu paskelbtas papildomas bendruomeninių ir nevyriausybinių organizacijų projektams skirtas konkursas, numatyta paskirstyti dar virš 9 tūkst. Eur.

Panevėžio miesto savivaldybės organizacijos kviečiamos teikti paraiškas iki rugpjūčio 31 d.

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos