Skelbiame Tauragės rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Tauragės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 5T- 422  „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, lėšų paskirstymo“ patvirtintas finansuojamų projektų sąrašas:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Tauragės miesto bendruomenė „Tarailių ratas“ 

„Prie Jūros“

3000,00

2.  Dacijonų kaimo bendruomenė „Kartu sportuokime, kurkime, švęskime Kalėdas Dacijonuose“ 2995,45
3.  Batakių kaimo bendruomenė „Aukaja“ „Nepamirškim praeities“ 2644,50
4.  Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“ „Skaudvilės miesto šventė - mugė“ 2700,00
5. Tauragės miesto bendruomenė Tauragės Jovarai“ „Bendrystė mumyse“ 2430,00
6.  Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“ „Aktyvios bendruomenės – laimingi kaimo žmonės“ 2340,00
7.  Lauksargių kaimo bendruomenė „Lauksargiškiai“ „Aikštelės prie lauko scenos įrengimas“ 2700,00
8.  Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“ „Stiprinti bendradarbiavimą ir socialinę veiklą“ 2400,00
9.  Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“

„Į tėviškę grįžtu“

2400,00
10.  Tauragės Senamiesčio bendruomenė „Tauragės senamiesčio bendruomenės stiprinimas“ 2320,00
11.  Pilaitės bendruomenės centras „Aktyvus bendruomenės laisvalaikis pažįstant Lietuvą“ 1442,05
Iš viso:  27372,00

 

NEFINANSUOJAMA:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“ 

Bendrystėje stiprybė

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška surinko mažiausią balų skaičių ir siūloma nefinansuoti.

2.  Juodpetrių kaimo bendruomenė  Galia slypi bendrystėje Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija

Nuorodos